{Best 200+}मुलांची नावे दोन अक्षरी | Don Akshari Mulanchi Nave Marathi 2023

Nandkishor
अनुक्रमणिका
मुलांची नावे दोन अक्षरी
माणसाची ओळख हि त्याच्या नावाने होते. पण शेक्सपिअरन चा डायलॉग माहिती आहे का नावात काय आहे त्याची ओळख तर त्याच्या कामावरून होते. कारण आपण केलेली कामे हि लोकांच्या हिताची असतील तर आपल्या नावाची चर्चा होते आणी नाव हि प्रसिद्ध होते.

पण नाव ठेवणेही खूप महत्वाचे आहे . मजेदार म्हणजे सध्याच्या काळात आपली ओळख हि आधार कार्ड द्वारे होते.

तर मंडळी या लेखामध्ये तुम्हाला मुलांची नावे दोन अक्षरी आणि त्यांची माहिती मिळेल.

मुलांची नावे दोन अक्षरी


मुलाचे नाव ठेवताना थोडे विचार्पुरवर ठेवावे. ठेवण्यात येणाऱ्या नावाचा अर्थ हा वैभव देणारा ,यश देणारा, विजयी होणारा, कर्तुत्व निर्माण करणारा असावा.

{tocify} $title={Table of Contents}

मागील 10 ते 20 वर्षापूर्वी लोक आपल्या मुलांची नावे हि शिवाजी, तानाजी, अशोक, राजाराम यांच्या सारखी ठेवत .कारण कि पूर्वीचे लोक आपल्या मुलाचे नाव हे देवाचे, राजा, महाराजा, शूरवीर, पराक्रमी महापुरुषांची नावे यांच्या नावावर आपल्या मुलांची नावे ठेवत.आता काळ बदलला आहे. आता नावे हि लहान आकाराची आहेत जसे यश, राज. आणि पूर्वीची नवे कशी असायची रामभाऊ, देविदास यासारखी लांब आणि मोठी असायची. आता बघायचे झाले तर माझेचं नाव खूप मोठे आहे नंदकिशोर .

सध्या नाव ठेवतानी ते लहान आणि छोटे असावे. दोन किवा तीन अक्षरे जसे अभय ,विजय, योग यासारखी असावी .

सध्याच्या काळात कोणीही आपल्या नावा प्रमाणे वागत नाही. जो तो स्वतः चे स्वार्थ हित पाहतो. एखाद्या व्यक्तीचे नाव लक्ष्मण असेल तर तो राम लक्ष्मण प्रमाणे चांगले भाऊ म्हणून राहत नाही .

आपली ओळख समाजामध्ये हि आपल्या स्वभाव वरून, आपल्या चरित्र वरून, आपली बोलण्याची पद्धत आपली समाजात असलेली प्रतिष्ठा या वरून होते . भले आपले नाव हे कितीही वेगळे किवा विचित्र असुद्या .

महत्वाचे म्हणजे मुलाचे नाव वाईट नसते. माणसाचा स्वभाव वाईट असतो.
 

 मुलांची नावे दोन अक्षरी


रुद्र , वेद्,ओम, अर्थ, सार्थ, पार्थ, शुभ, अंशु, यश, वेद, क्रतु, ऋतु, साम, यजु, चित्त, तेज, ओज, मन, याग, गीत, आर्त, आर्य, स्वर्ण, वीर, श्लोक, हर्ष, ध्रुव, साई, स्नेह, रघु, राणा, वीर , विश्व, वायू, वासू, लव, कुश, भीम, भीष्म, पार्थ, देव, जय, कच, धैर्य, यति, यदु, शेष,शैल, सोम, रवी, जीत, सत्य, भद्र, स्वयं, शेष, शस्त्र, क्षेम, सुक्ष्म, योग, वंशी, स्मितआद्य, ईश, इंद्र, कर्ण, शौर्य, गिरी, गर्व, जय, जीत, तंश, त्रिश्व, दक्ष, दिव्य, देव, धर्मा, केया, आख्या, कृपा, किंशु, कल्पा, ध्रुव, राज, धीर, नील, पृथ्वी, नभ्य, निद्रा, नेर्या, अंश, प्रभू, पद्म, रुद्रवेद, विश्व, वीर, ग्यान, चार्ली, ज्वाला, जक्ष, जल, पार्थ, यश, शुभ, शेष, शैल, सोम, स्वयं, भद्र, वंशी, स्मित, रघु, जीत, रवी, याग, गीत, दुर्ग, निद्रा, पुष्प, पन्ना, मधू, रक्ष, राधे, याजप्राण, प्रेम, पुरु, प्राधि, ब्रिज, बाहू, भद्रा, भाग्य, मेघ, युवा, कृष्णा, रोही, लीला, विभू, व्योम, विंदू

इत्यादी.हि आहेत मुलांची नावे दोन अक्षरी .

अश्व, अंशु, अवि, आद्य ,आदी ,आशु , अंश ,अभि ,आदि ,आभा ,आख्या ,ईश , इंद्र ,कुश ,कन्व ,कनु ,क्रिष ,काशी ,कुंदा ,किंशु ,कल्की ,केया ,कृष्णा ,केतू ,कर्ण ,कल्प ,कान्हा ,कंची ,कुरु ,कृपा ,कास्य ,कल्पा ,गर्व ,गिरी ,गुरु ,गुड्डू ,ग्यान गीत ,गजा ,गोपी ,गणा ,चैत्र ,चार्ली ,चंद्रा ,चारु ,चंदू ,छंद ,छाया , छेदी ,छबि ,जीवा ,ज्वाला ,जक्ष ,जुष्क ,जय ,जीत ,ज्योति ,जही ,जल 

Don akshari mulanchi nave marathi 2023


तत्व ,तास्मी ,तीज ,तंश ,तेजा ,तान ,तुस्या ,तरू ,त्रिश्व, तिर्थ ,तर्ष ,तृप्त ,तना ,तिग्मा ,त्रिग्य, थ्रिश, थिस्य ,थीव्य् ,दक्ष ,दास ,दिव्य ,दिपू ,दिना , देव ,दया ,दुर्गा ,द्रोण ,धनु ,ध्रुव ,धोंडू, धर्मा ,धीर ,धैर्य ,नल ,नंद ,नीर ,नंदू ,नभ ,निघ्न ,नेर्या ,नीज , नील ,नाना ,नंबी ,नृप ,नक्ष ,नभ्य ,निद्रा ,पृथ्वी ,पूज्य ,पार्थ ,पुष्प ,पुण्य ,पन्ना ,प्राण ,पर्व, प्रभू ,प्रेम ,पार्श्व ,पद्म ,प्राधि ,प्रीत ,पुष्य ,पुरू ,पृथू ,बद्री ,बिंदु ,ब्रिज ,बाजी ,बैजू, बंटी ,बाहु ,बाळा ,बलि ,बन्सी ,ब्रह्म ,बाल ,बाला ,बाबु ,बुद्ध ,भाग्य ,भानु ,भास ,भीष्म ,भद्रा ,भामा ,भीमा ,भीम ,भैरू.


मुलांची नावे दोन अक्षरी मराठी 


 मधू ,मनू ,मोक्ष ,मित ,मूर्ती ,माल्वा मेघ ,मणी ,मन्यु मोती ,माघ ,मित्र ,यज्ञ ,यक्ष ,युक्त ,युगं, यश ,युवा,योगी, याज, राम, ऋण, रघू, राही, ऋषी, ऋतू, राध्य , रोही, रूद्र ,राधे ,रूप ,रवी ,रत्न ,रूत्वी ,रंश ,राघू ,लक्ष्य ,लीला ,लाभ , लव, लक्ष्मी, लाला, व्योम, वंश, वसू, वेदा, विनी, विभू, वत्स, वेणु, वृंद, विश्व ,विद्या ,वर्ण ,वेद ,विधी ,वायु ,वीर ,वज्र ,विंदू ,शंभू ,शौर्य ,श्याम ,शंख,श्वेत ,शुक्ल ,शुची ,शैल ,शेष ,शाल्व , शिवा, शक्ती, शशी , शुभ, शान, शाम, शीघ्र, शाहू, शिव, शोण, सत्य , सदा , साई , साह्य , सत्या , सत्व , स्वर, सखा ,स्वामी ,सिद्ध ,स्नेह ,सूर्या ,स्वाक्ष ,स्कंद , हित ,हिरा ,हेम ,हेमू ,ज्ञानी ,ज्ञेय


हि आहेत मराठी मध्ये दोन अक्षरी नावे आणि धन्यवाद आमची पोस्ट पूर्णपणे वाचल्याबद्दल !

टिप्पणी पोस्ट करा

Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
×