Soham meaning in marathi | सोहम चा मराठी अर्थ

सोहम चा मराठी अर्थ - soham meaning in marathi

आपल्याला आपल्या बाळाचे / मुलाचे नाव ठेवणे खूप गरजेचे असते. आपली ओळख तर आपल्या नावाने होते. त्याच प्रमाणे बाळालाही नाव देणे खूप गरजेचे आहे.

म्हत्वाचे म्हणजे आपल्याला जे नाव सुचले आहे त्या नावाचा अर्थ समजून घेणे खुप महत्वाचे आहे.

चला तर माहिती करून घेऊया सोहम चा मराठी अर्थ (soham meaning in Marathi) आणि आहे तरी काय सोहम नावाचा अर्थ.

{tocify} $title={Table of Contents}

soham meaning in marathi
soham meaning in marathi

Soham meaning in Marathi

सोहम हे नाव हिदू धर्मातील आहे. आणि सोहम हा संस्कृत भाषेतील नाव आहे. संस्कृत भाषेत या नावाचा अर्थ “सोह” म्हणजे “अहं ब्रम्हास्मि” सोहम चा  मराठी अर्थ 'मी ब्रम्ह (देव) आहे असा होतो.

नाव आणि त्या नावाचा अर्थ जीवनात खूप महत्वाचे आहेत. नाव ही अशी एक गोष्ट आहे ज्याद्वारे आपल्याला दिवसेंदिवस ओळखले जाते. नावाचा अर्थ असा आहे की मुलांना चांगल्या ध्येयासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्यासाठी प्रेरित केले जाते.

Soham name meaning in Marathi 

soham meaning in marathi

 

नाव

सोहम Soham

अर्थ

शक्तिशाली

लिंग

मुलगा

धर्म

हिंदू

नक्षत्र

शततारका

राशी

कुंभसोहम नावाचा मराठी अर्थ तुम्हाला मिळाला आहे, तुमच्या मित्रांना नातेवाईकांना याची गरज असल्यास त्यांना पाठवा.
Previous Post Next Post